OSNOVNI PRAH

                                                                

Sestava: Polyethylmethacrylate, Benzyol Peroxide


Primerjaj (0)


French White

French White

35.00€

American White

American White

35.00€

Neutral Lite

Neutral Lite

35.00€

Pink I

Pink I

35.00€

Pink II

Pink II

35.00€

Pink III

Pink III

35.00€

Crystal Pink

Crystal Pink

35.00€

Crystal Clear

Crystal Clear

35.00€